باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏تاریخچه: بخش‌بندی
از موسیقی ایران پیش از دوران هخامنشیان اطلاعات چندانی در دست نیست. به عقیدهٔ [[کسنوفون]] موسیقی در این دوره به چند رشته تقسیم می‌شده که عبارت بوده‌اند از رزمی یا جنگی، بزمی، و مجلسی. اسناد تاریخی [[آشور]]ی که مربوط به سدهٔ هشتم پیش از میلاد است، نشان می‌دهد که اقوامی در فلات ایران مستقر شده بودند که بعداً به [[آریایی]] معروف شدند. بسیاری از این قوم در منطقهٔ [[هندوستان]] مستقر بودند و در فاصلهٔ ۱۵۰۰ تا ۵۰۰ پیش از میلاد سرودهای مختلفی ساخته بودند که در مراسم جنگی، جشن‌ها و مراسم مذهبی اجرا می‌شدند.<ref>{{پک|منظمی|۱۳۸۰|ک=گذری بر موسیقی دوران باستان|ص={{چر}}۷۶-۷۷}}</ref>
 
آن دسته از موسیقی‌نوازان این دوران که در منطقهٔ هندوستان زندگی می‌کردند، منشأ [[کولی]]‌هایی هستند (که با نام کاولی یا کابلی یا لوری هم شناخته می‌شدند) که در دورهٔ ساسانیان به درخواست [[بهرام گور]] به ایران آمدند و عمدتاً در منطقهٔ لرستان ساکن شدند.<ref>{{پک|منظمی|۱۳۸۰|ک=گذری بر موسیقی دوران باستان|ص=۷۷}}</ref>
 
== سبک‌ها ==
سرودهای رزمی در دوران هخامنشیان نقش مهمی داشتند. کسنوفون نوشته که [[کوروش بزرگ]] (بنیانگذار سلسله هخامنشی) از کشته شدن سربازان [[تالشان|طالشی]] و [[طبرستان|طبری]] سرودی خواند که بعدها در دورهٔ [[ساسانیان]] مراسم [[سوگ سیاوش]] خوانده می‌شده‌است.<ref>{{پک|منظمی|۱۳۸۰|ک=گذری بر موسیقی دوران باستان|ص=۷۷}}</ref> همچنین سرودهای مذهبی نیز در این دوره نقش مهمی داشتند؛ به گفتهٔ [[هرودوت]] این سرودها، بر خلاف سرودهای مشابه در تمدن [[آشور]]ی و [[تمدن بابل|بابلی]]، بدون همراهی ساز اجرا می‌شدند. این سرودها غالباً [[تنالیته]]‌ای در [[گام بزرگ]] داشتند. آوازهای دسته‌جمعی نیز در این دوره رایج بودند که عموماً توسط دختران اجرا می‌شدند.<ref>{{پک|منظمی|۱۳۸۰|ک=گذری بر موسیقی دوران باستان|ص=۷۷}}</ref>
 
== سازها ==
آن دسته از موسیقی‌نوازان این دوران که در منطقهٔ هندوستان زندگی می‌کردند، منشأ [[کولی]]‌هایی هستند (که با نام کاولی یا کابلی یا لوری هم شناخته می‌شدند) که در دورهٔ ساسانیان به درخواست [[بهرام گور]] به ایران آمدند و عمدتاً در منطقهٔ لرستان ساکن شدند.<ref>{{پک|منظمی|۱۳۸۰|ک=گذری بر موسیقی دوران باستان|ص=۷۷}}</ref>
 
بر اساس آنچه مورخان مختلف نقل کرده‌اند و آنچه در نقش برجسته‌های [[ایلام (تمدن)|ایلام]] یافت شده، تا دوران هخامنشیان سازهایی شبیه [[چنگ]]، [[دف]]، [[دهل]] و [[شیپور]] در موسیقی به کار گرفته می‌شده‌است.<ref>{{پک|منظمی|۱۳۸۰|ک=گذری بر موسیقی دوران باستان|ص=۷۷}}</ref>