باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱ سال پیش
 
== بازیکنان ==
۰. [[کایل کوزما]]
 
۱. [[کنتاویوس کالدول-پاپ]]
 
۲. [[لونزو بال]]
 
۳. [[آیزایاه توماس (بازیکن بسکتبال)|آیزایاه توماس]]
[[الکس کاروسو]]
 
۴. [[الکس کاروسو]]
[[جاش هارت (بسکتبال)|جاش هارت]]
 
۵. [[آیزایاهجاش توماسهارت (بازیکن بسکتبال)|آیزایاهجاش توماسهارت]]
 
۹. [[لوال دنگ]]
[[تایلر انیس]]
 
۱۰. [[تایلر انیس]]
[[بروک لوپز]]
 
۱۱. [[بروک لوپز]]
[[چنینگ فرای]]
 
۱۲. [[چنینگ فرای]]
[[براندون اینگرام]]
 
۱۴. [[براندون اینگرام]]
[[گری پیتون II]]
 
۲۰. [[آندره اینگرام]]
[[جولیوس رندل]]
 
۲۱. [[تراویس ویر]]
[[توماس برایانت]]
 
۲۳. [[گری پیتون II]]
[[ایویتسا زوباتس]]
 
۳۰. [[جولیوس رندل]]
 
۳۱. [[توماس برایانت]]
 
۴۰. [[ایویتسا زوباتس]]
 
== تالار مشاهیر بسکتبال، شماره‌های مشهور و بایگانی شده ==