تفاوت میان نسخه‌های «شاپرک ماه اسپانیایی»

(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Graellsia isabellae»)
برچسب‌ها: عدم استفاده از یادکرد و پانویس ترجمهٔ محتوا
 
=== چرخه زندگی ===
<gallery>
Fileپرونده:Graellsia isabellae 1st instar 3 sjh.jpg|1 سن اول
Fileپرونده:Graellsia isabellae 2nd instar sjh.jpg|2 سن دوم
Fileپرونده:Graellsia isabellae 3rd instar sjh.jpg|3rdسن سنسوم
Fileپرونده:Graellsia isabellae 4th instar sjh.jpg|4 سن چهارم
Fileپرونده:Graellsia isabellae 5th instar 2 sjh.jpg|5 سن پنجم
</gallery><gallery>
پرونده:Graellsia isabellae MHNT male dos.jpg|نر - طرف پشتی
File:Graellsia_isabellae_MHNT_male_dos.jpg|مرد - dorsale طرف
Fileپرونده:Graellsia isabellae MHNT male ventre.jpg|مردنر - ventraleطرف △ طرفشکمی
Fileپرونده:Graellsia isabellae MHNT Femelle dos.jpg|زنماده - dorsale طرف پشتی
Fileپرونده:Graellsia isabellae MHNT Femelle ventre.jpg|زنماده - ventraleطرف △ طرفشکمی
</gallery>