تفاوت میان نسخه‌های «هوازدگی»

۳۰۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
اضافه کردن اطلاعات بیشتر در بخش «هوازدگی فیزیکی».
(اصلاح خطا)
(اضافه کردن اطلاعات بیشتر در بخش «هوازدگی فیزیکی».)
'''هوازدگی''' متلاشی شدن [[سنگ]]‌های [[پوسته زمین|پوستهٔ زمین]] به‌وسیلهٔ تماس مستقیم سطح [[کرهٔ زمین|کُرهٔ زمین]] با [[هواکره|هواکُره]] است.
 
البتهیا به هرعبارت عاملیدیگر، هوازدگی یعنی فرایندی که باعث تغییر در ساختار و شکل سنگ صورت می گیرد هوازدگی گفته می شودمی‌شود.
 
== هوازدگی فیزیکی ==
عواملی مانند تغییرات [[دما]] و [[انجماد]] سبب خرد شدن سنگ‌ها می‌شوند، بدون این‌که ترکیب شیمیایی آن‌ها را تغییر دهند. این نوع هوازدگی را عموماً هوازدگی فیزیکی می‌گویند.مانند:اب در اثر انجماد،جانوران،انبساط و انقباض ،فرسایش سنگ ها سطحی و برداشته شدن فشار
 
انواع عوامل هوازدگی فیزیکی عبارتند از: آب در اثر انجماد و افزایش حجم، جانوران و گیاهان، سرد و گرم شدن (انقباض و انبساط) سنگ‌ها، فرسایش سنگ‌های سطحی و برداشته شدن فشار از روی سنگ‌های رسوبی (ورقه ورقه شدن)، باد (جا‌به‌جا شدن سنگ‌ها توسط و برخورد آنها به هم).
 
== هوازدگی شیمیایی ==
هوازدگی شیمیایی، هوازدگی‌ای است که در آن ترکیب [[اکسیژن]] و [[رطوبت]] سنگ‌ها سبب می‌شود که علاوه بر متلاشی شدن سنگ‌ها، ترکیب شیمیایی آن‌هاآنها نیز تغییر یابد.
 
== هوازدگی زیستی ==
اثراتی که جانورانی مانند جانوران حفار و گیاهان بر روی سنگ هاسنگ‌ها گذاشته و زمینه شکسته شدن سنگ ها را فراهم می کند.
 
== نگارخانه ==
کاربر گمنام