وضعیت حقوقی چندهمسری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: بهبود رنگ‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
<sup>1</sup>هند، سنگاپور و سری لانکا: به هر شکل غیرقانونی جز برای [[مسلمانان]].{{سخ}}
<sup>2</sup>اریتره: قانون فدرال آن را ممنوع کرده ولی برخی مناطق می‌توانند طبق [[احکام اسلام]] آن را انجام دهند. فقط مسلمانان می‌توانند قانوناً چند همسر داشته باشند.{{سخ}}
<sup>3</sup>مائوریتوس[[موریس]]: اتحادهای چندنفره قانوناً به رسمیت شناخته نمی‌شوند. مردان مسلمان می‌توانند تا چهار زن داشته باشند که از جایگاه قانونی زن برخوردار نیستند.]]
 
به طور کلی، در برخی کشورها، '''چندهمسری''' به صورت [[چندزنی]] قانونی است. اکثریت [[کشورهای جهان]] و تقریباً همه کشورهای توسعه یافتهٔ جهان اجازهٔ [[چندهمسری]] را نمی‌دهند و درخواست‌های فزاینده‌ای برای محو چندهمسری در بسیاری از کشورهای درحال توسعه وجود داشته است. در کشورهایی که اجازهٔ چندهمسری را نمی‌دهند، شخصی که با وجود ازدواج قانونی با کسی با شخص دیگری ازدواج کند مرتکب [[دو همسری]] می‌شود. در این موارد ازدواج دوم قانوناً بی‌اعتبار و باطل شمرده می‌شود. ممکن است علاوه بر این شخص دچار مجازات‌های دیگر شود.