تفاوت میان نسخه‌های «پاسخ به تاریخ»

←‏تفاوت نسخ: اشتباهات اصلاح شد
(اشتباه متن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏تفاوت نسخ: اشتباهات اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
{{نقل قول| "It was with some reluctance and under foreign pressure that I agreed to appoint him Prime Minister" and later it is written that Bakhtiar's appointment was endorsed by Britain's former foreign secretary whom pleaded Shah to leave the country.}}
مطابق توضیح دکتر [[هوشنگ نهاوندی]] مترجم فارسی کتاب از نسخه فرانسوی در کتابش "آخ‍ری‍ن روزه‍ا: پ‍ای‍ان س‍ل‍طن‍ت و م‍رگ ش‍اه" این تفاوت‌ها به این علت وجود دارند که ترجمه نسخه انگلیسی بعد از نسخه فرانسوی آماده شده و تغییرات مطابق نظر خود شاه بوده که در روزهای پایانی عمر نظری منفی نسبت به انگلیس و آمریکا بخاطر عدم حمایت از حکومت وی پیدا کرده بوده‌است.
 
شاه همچنین با مدرک ثابت می‌کند که پول تظاهرات را cia و mi6 تأمین کرده‌اند
 
شاه همچنین با مدرک ثابت می‌کند که پول تظاهرات را cia و mi6 تأمین کرده‌اند
۲۶

ویرایش