باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
در معنی قدیمی‌تر و پیش از استقرار تقسیمات کشوری امروزی، به والیان واحدهای مختلف سیاسی که از سوی [[شاه]]
یا [[خلیفه]] دارای فرمان والیگری بودند فرماندار گفته می‌شد.
در آمریکا به مسئول یک ایالت فرماندار گفته می‌شود. واژه‌های انگلیسی [[governor]] و [[gubernatorial]] در فارسی به فرماندار و فرمانداری ترجمه می‌شوند.
 
{{تقسیمات کشوری ایران}}
۳۴

ویرایش