تفاوت میان نسخه‌های «احمدرضا اسعدی»

در تابستان ٩٤ اخباری مبنی بر دستفروشی اسعدی در مقابل سینما شنیده شد. وی در این زمینه بیان کرد:{{نقل قول| من در تمامی طول زندگی‌ام آموختم که دستم را جلوی کسی دراز نکنم و این روزها هم که در مقابل سینما «زرشک» می‌فروشم، خداوند را شاکرم که برای امرار معاشم کسب روزی حلال می‌کنم.}}
 
پیرو همین موضوع،جلسهموضوع، ایجلسه‌ای با حضور احمدرضا اسعدی بازیگر و نویسنده و عوامل فیلم "فردا" برگزار شد و بنا بر تصمیم گروه تولید کنندهتولیدکننده فیلم و شخص تهیه کننده قرار شد تمامی مبلغی که از فروش فیلم بر پرده سینماها به تهیه کننده می‌رسد در اختیار احمدرضا اسعدی، قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://www.yjc.ir/fa/news/5270051/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF |عنوان= تمام فروش «فردا» به احمدرضا اسعدی تقدیم می‌شود| ناشر = باشگاه خبرنگاران جوان|تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref>
 
== بازیگر ==