تفاوت میان نسخه‌های «کمال‌الدین بهزاد»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱ سال پیش
←‏منابع: منابع به ترتیب حروف الفبا. همچنین استفاده از پارامتر همان برای ایجاد خط بلند (3-em dash) برای نویسندهٔ تکراری توصیه می‌شود، هرچند چون در خوبیدگی بحثش مطرح شده بود، اعمال نمی‌کنم
(Titles are capitalized headline-style)
(←‏منابع: منابع به ترتیب حروف الفبا. همچنین استفاده از پارامتر همان برای ایجاد خط بلند (3-em dash) برای نویسندهٔ تکراری توصیه می‌شود، هرچند چون در خوبیدگی بحثش مطرح شده بود، اعمال نمی‌کنم)
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی = پاکباز | نام = رویین | پیوند نویسنده = رویین پاکباز | ویراستار = | مقاله = تبریز، مکتب | دانشنامه = [[دائرةالمعارف هنر]] | جلد = | عنوان جلد = | سال = ۱۳۸۶ | ناشر = [[فرهنگ معاصر]] | مکان = تهران | شابک = 964-5545-41-2}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی = پاکباز | نام = رویین | پیوند نویسنده = رویین پاکباز | ویراستار = | مقاله = کمال‌الدین بهزاد | دانشنامه = [[دائرةالمعارف هنر]] | جلد = | عنوان جلد = | سال = ۱۳۸۶ | ناشر = [[فرهنگ معاصر]] | مکان = تهران | شابک = 964-5545-41-2}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = پاکباز | نام = رویین | پیوند نویسنده = رویین پاکباز | ویراستار = | عنوان = نقاشی ایران: از دیرباز تا امروز | سال = ۱۳۸۴ | ناشر = زرین و سیمین | مکان = تهران | شابک = 964-92113-3-0}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی = پاکباز | نام = رویین | پیوند نویسنده = رویین پاکباز | ویراستار = | مقاله = نقاشی ایرانی | دانشنامه = [[دائرةالمعارف هنر]] | جلد = | عنوان جلد = | سال = ۱۳۸۶ | ناشر = [[فرهنگ معاصر]] | مکان = تهران | شابک = 964-5545-41-2}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی = پاکباز | نام = رویین | پیوند نویسنده = رویین پاکباز | ویراستار = | مقاله = نگارگری ایرانی، ویژگی‌های | دانشنامه = [[دائرةالمعارف هنر]] | جلد = | عنوان جلد = | سال = ۱۳۸۶ | ناشر = [[فرهنگ معاصر]] | مکان = تهران | شابک = 964-5545-41-2}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی = پاکباز | نام = رویین | پیوند نویسنده = رویین پاکباز | ویراستار = | مقاله = هرات، مکتب | دانشنامه = [[دائرةالمعارف هنر]] | جلد = | عنوان جلد = | سال = ۱۳۸۶ | ناشر = [[فرهنگ معاصر]] | مکان = تهران | شابک = 964-5545-41-2}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = پاکباز | نام = رویین | پیوند نویسنده = رویین پاکباز | ویراستار = | عنوان = نقاشی ایران: از دیرباز تا امروز | سال = ۱۳۸۴ | ناشر = زرین و سیمین | مکان = تهران | شابک = 964-92113-3-0}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی = فرهاد | نام = معصومه | پیوند نویسنده = معصومه فرهاد | مقاله = بهزاد، کمال الدین | دانشنامه = [[دائرةالمعارف بزرگ اسلامی]] | جلد = سیزدهم | عنوان جلد = بوسنه سرای–پوریای ولی | سال = ۱۳۸۳ | ناشر = [[مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی]] | مکان = تهران | شابک = 964-7025-25-4}}
{{چپ‌چین}}