تفاوت میان نسخه‌های «فرید مر»

جز
{{پانویس}}
[http://www.iketab.com/authers.php?Module=SMMPBWriters&SMMOp=AuthersDB&SMM_CMD=&AuthId=1185 فهرست برخی آثار فرید مُر در آی کتاب]{{سخ}}
[http://www.shirazu.ac.ir/index.php?cmodule=news&mode=view&news_id=318 وب‌گاهوبگاه دانشگاه شیراز (۱)]{{سخ}}
[http://shirazu.ac.ir/index.php?page_id=4783 وب‌گاهوبگاه دانشگاه شیراز (۲)]{{سخ}}
[http://www.ias.ac.ir/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=90&Itemid=401&lang=fa وب‌گاهوبگاه فرهنگستان علوم]
 
[[رده:استادان دانشگاه شیراز]]
۴۹٬۷۹۷

ویرایش