تفاوت میان نسخه‌های «آروند دشت‌آرای»

کارگردان: آروند دشت آرای
|تئاترشهر-سالن چهارسو
|<ref>{{یادکرد خبر|کوشش=ایسنا|تاریخ=2016-09-06|عنوان=«درباره تصویرت از من تجدید نظر کن» + توضیحات|نشانی=https://www.isna.ir/news/95061610289/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA|زبان=fa-IR|تاریخ بازبینی=2018-04-22}}</ref>
|
|-
|۱۳۹۵
کارگردان: آروند دشت آرای
|تئاتر دِران لاهه
|<ref>{{یادکرد وب|کد زبان=en-US|وب‌گاه=DenHaag.com|نشانی=https://denhaag.com/en/event/44723/reconsider-your-image-of-me|عنوان=Reconsider your image of me|بازبینی=2018-04-22}}</ref>
|
|-
|۱۳۸۴
۳۰

ویرایش