باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویر
* ''[[آندری روبلوف (فیلم)|آندری روبلف]]'' (۱۹۶۶)
* ''[[سولاریس (فیلم ۱۹۷۲)|سولاریس]]'' (۱۹۷۲)
* ''[[آینه (فیلم ۱۹۷۴۱۹۷۵)|آینه]]'' (۱۹۷۵)
* ''[[استاکر]]'' (۱۹۷۹)
* ''[[نوستالژی (فیلم)|نوستالگیا]]'' (۱۹۸۳)