تفاوت میان نسخه‌های «جیمز کالاهان»

جز
ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +مرتب+تمیز (۱۴.۹ core): + ۹ رده
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +مرتب+تمیز (۱۴.۹ core): + ۹ رده)
[[رده:مردان اهل انگلستان]]
[[رده:نخست‌وزیران بریتانیا]]
[[رده:نمایندگان مجلس عوام بریتانیا ۱۹۷۴]]
[[رده:نمایندگان مجلس عوام بریتانیا ۵۹-۱۹۵۵]]
[[رده:نمایندگان مجلس عوام بریتانیا ۶۴-۱۹۵۹]]
[[رده:نمایندگان مجلس عوام بریتانیا ۶۶-۱۹۶۴]]
[[رده:نمایندگان مجلس عوام بریتانیا ۷۰-۱۹۶۶]]
[[رده:نمایندگان مجلس عوام بریتانیا ۷۴-۱۹۷۰]]
[[رده:نمایندگان مجلس عوام بریتانیا ۷۹-۱۹۷۴]]
[[رده:نمایندگان مجلس عوام بریتانیا ۸۳-۱۹۷۹]]
[[رده:نمایندگان مجلس عوام بریتانیا ۸۷-۱۹۸۳]]
[[رده:وزیران امور خارجه و همسود بریتانیا]]
۴٬۰۹۷٬۹۴۸

ویرایش