تفاوت میان نسخه‌های «تبصره ۲۲»

({{دیگر کاربردها}})
| ناشر فارسی =
| محل انتشارات =
| تاریخ نشر = [[۱۹۶۱ (میلادی)|۱۹۶۱]]
| تاریخ نشر فارسی =
| محل ناشر فارسی =
همچنین این رمان، دیدگاه انتقادی به عملیات‌های بروکراتیک دارد.
 
«Catch-22» به عنوان یکی از اصطلاحات وارد زبان انگلیسی شده است و معمولاً به موقعیت‌هایی که در آن باخت قطعی است اطلاق می‌شود؛ بدین ترتیب که فرد در [[تنگنا|موقعیتی دشوار]] قرار می‌گیرد که از آن گریزی ندارد، چرا که برای حل «مشکل الف» باید «عمل ب» را انجام دهد؛ اما «عمل ب» را تنها زمانی می‌تواند انجام دهد که «مشکل الف» را نداشته باشد.
 
== ترجمه فارسی ==