قلعه دختر (خسروشاه): تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات جای‌های تاریخی ایران | نام = قلعه دختر | عرض‌جغرافیایی...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات جای‌های تاریخی ایران | نام = قلعه دختر | عرض‌جغرافیایی...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: افزودن تگ‌های خالی عدم استفاده از یادکرد و پانویس
(بدون تفاوت)