تفاوت میان نسخه‌های «سازمان بین‌المللی استانداردسازی»

اضافه کردن تغییرات ویرایش استاندارد در سال 2015
جز (ویرایش Amir2910 (بحث) به آخرین تغییری که Fatranslator انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
(اضافه کردن تغییرات ویرایش استاندارد در سال 2015)
در سال ۱۹۸۷ کمیته فنی ۱۷۶ سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC 176) سری استاندارد ISO 9000 را به جهانیان ارائه نمود. هدف از تدوین این سری از استاندارد، به وجود آوردن الگویی بین‌المللی برای پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های مدیریت و [[تضمین کیفیت]] بود که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت.
سیستم‌های [[مدیریت کیفیت]] به منظور ثبات سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرایندها در سازمان پیاده‌سازی می‌شود.
الگوی اجرای این سری استاندارد برای بار چهارم در سال ۲۰۰۸2015 مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفت. در ویرایش سال ۲۰۰۸2015 دیدگاه فرایند گرا همچنان مورد تأکید است. و علاوه برآن نظریه های نوین مدیریتی از جمله نگاه به سازمان بعنوان یک [[سیستم باز]] و رویکردهای جدید از جمله [[مدیریت ریسک]] و [[مدیریت دانش|مدریت دانش]] به آن اضافه شده است
استاندارد مدیریت کیفیت با تکیتکیه بر اصول ۸ گانه شکل گرفته‌است:
 
* مشتری محوری
# '''مشتری محوری یا تمرکز بر مشتری Customer Focus'''
* رهبری
# '''رهبری Leader ship'''
* مشارکت کارکنان
# '''مشارکت پرسنل Involvement of people'''
* فرایند گرایی
# '''رویکرد فرآیندی Process Approach'''
* سیستم گرایی
# '''رویکرد سیستمی به مدیریت System approach to management'''
*# '''بهبود مستمر Continual Improvement'''
* [[تصمیم‌گیری]] بر پایه واقعیات
# '''تصمیم گیری بر مبنای واقعیت Factual approach to decision making'''
* ارتباط متقابل سودمند با تأمین کنندگان
# '''روابط سودمند با تامین کنندگان Mutually beneficial supplier relationships'''
 
استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن‌ها قابل اجراست. گواهی نامه ISO 9001 نشان می‌دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق برخواست و نیاز مشتری مستقر کرده‌است. یک سیستم با طراحی و اجرای خوب دارای فواید ذیل است:
 
کاربر گمنام