تفاوت میان نسخه‌های «پزوتا اسپانیا»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== ریشه‌یابی نام ==
نام پزتا از نام peceta در زبان [[کاتالانی]] به معنی واحدیکای کوچک برگرفته شدهاستشده‌است.
 
== نگارخانه ==