تفاوت میان نسخه‌های «ناصرالدین‌شاه آکتور سینما»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
* طراح صحنه: حسن فارسی
* عکس: میترا محاسنی
* جلوه‌های ویژه: [[ایرج تقی‌پور]]
* چهره پرداز: [[عبدالله اسکندری]]