باز کردن منو اصلی

تغییرات

۳۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
دستگاه گردش خون و لنف شامل قلب، شریان‌ها، وریدها، مویرگ‌ها و رگ‌های لنفی است. خون پمپ‌شده از قلب که حاوی مواد غذایی و اکسیژن می‌باشد توسط شریان‌ها در بدن توزیع می‌شوند. شریان‌ها پس از انشعاب به شاخه‌های باریک، شریانچه‌ها را به‌وجود می‌آورند و شریانچه‌ها نیز به انشعابات باریکتری به نام مویرگ ختم می‌شوند.
 
مبادله مواد بین خون و سلولهایسلول‌های ارگانهای مختلف در سطح مویرگها انجام می‌گیرد. پس از مبادله مواد، خون مویرگی به وریدچه‌های منتقل شده و نهایتاً توسط وریدهای بزرگ مجدداً به قلب برمی‌گردد. رگهایرگ‌های لنفی نیز به‌طور بن‌بست از ارگان‌های مختلف شروع و پس از جمع‌آوری لنف یا مایعات میان‌بافتی (که عمدتاً از خون منشأ گرفته استگرفته‌است) آن را به سیستم گردش خونی بازمی‌گرداند.
 
== ساختمان کلی رگ‌های خونی ==
 
لایهٔ داخلی (به انگلیسی: Tunica intima)
این لایه از یک ردیف سلول سنگفرشی ساده مشتق از مزودرم به نام آندوتلیوم و بافت همبند شل زیرین آن به نام طبقه زیر آندوتلیال تشکیل شده استشده‌است. آندوتلیوم بر روی تیغه پایه قرار گرفته و طبقه زیر آندوتلیال حاوی الیاف الاستیک و رتیکولر و بطور نادر در شریانهای الاستیک سلولهایسلول‌های عضلانی است.
 
لایهٔ میانی (به انگلیسی: Tunica media)
این لایه معمولاً از عضلات صاف تشکیل شده که در بین آنهاآن‌ها الیاف الاستیک، کلاژن، رتیکولر و پروتئوگلیکان‌ها قرار گرفته‌اند. مواد بین سلولی در دیواره رگها توسط سلولهایسلول‌های عضله صاف سنتز می‌شود.
 
لایهٔ خارجی یا ادونتیس (به انگلیسی: Tunica adventita)
خارجی‌ترین لایه عروق و مرکب از |کلاژنالیاف کلاژن نوع I و الیاف ارتجاعی است که بطور طولی قرار گرفته‌اند. این لایه معمولاً در امتداد با بافت همبند اطراف رگها قرار دارد و تشخیص آنهاآن‌ها از یکدیگر مشکل می‌باشد. در عروق بزرگ این لایه حاوی رگهایرگ‌های تغذیه کنندهتغذیه‌کننده خود عروق موسوم به رگها می‌باشد. انواع رگها در بدن عبارتند از: شریانها، وریدها و مویرگها در رگهایرگ‌های لنفی می‌باشد.
 
== انواع رگ‌های خونی ==
* [[سرخرگ]] (شریان)
** مانند سرخرگ [[آئورت]] که بزرگترین سرخرگ بدن است.
** مانند [[سرخرگ‌چه]] ها‌ها که کوچکترین سرخرگ‌های بدن هستند.
* [[سیاهرگ]] (ورید)
** مانند [[بزرگ‌سیاهرگ]] که بزرگترین سیاهرگ بدن است.
** مانند [[سیاهرگ‌چه]] ها‌ها که کوچکترین سیاهرگ‌های بدن هستند.
* [[مویرگ]] که کوچکترین رگ‌ها هستند و بین سرخرگ و سیاهرگ قرار داشته و محل مبادله مواد غذایی و مواد زائد [[یاخته]]‌ها هستند.
 
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش