باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱ سال پیش
جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
'''باستان‌ژنتیک خاور نزدیک'''، به بررسی [[دی.ان.آ]] یا [[دی.ان.آ باستانی]] می پردازد،می‌پردازد، و [[تک‌گروه]] و [[هاپلوتایپ]] مادری و پدری اسکلت هایاسکلت‌های برجای مانده از جمعیت‌های [[خاور نزدیک باستان]] ( حوزه [[دریای مدیترانه]]: [[مصر]]، [[عربستان]]، [[شام]]، [[میان‌رودان]] و [[آناتولی]]) را پیدا می‌کند.
[[پروژه ژنوگرافیک]] [[نشنال جئوگرافیک]] یکی از این پژوهش‌هاست.
 
== ایران ==
{{نوشتار وابسته|مردمان ایرانی}}
بتازگی در سال 2013 پژوهشی در خصوص پراکندگی ژنتیکی [[اقوام ساکن ایران]] شامل [[ایرانیان فارسی‌زبان|فارس ها]]، [[کردها]]، [[آذری ها]]، [[سیستانی ها]] و ...) انجام شده استشده‌است. طبق این بررسی فارس ها، ارمنی هاارمنی‌ها و [[قشقایی ها]] قرابت زیادی با یکدیگر دارند. طبق این پژوهشپژوهش‌ها ها آذری هایآذری‌های ایران بیشتر با [[گرجی ها]] قرابت دارند تا دیگر اقوام ساکن ایران. حال آنکه آذری هایآذری‌های ناحیه [[قفقاز]] ویژگی ژنتیکی متفاوتی از آذری هایآذری‌های ساکن ایران دارند و موقعیتی میان آذری ها/گرجی هاگرجی‌ها از یک سو و ایرانی ها/ترک هاترک‌ها از سوی دیگر دارند. <ref name="Derenko">Derenko, M., Malyarchuk, B., Bahmanimehr, A., Denisova, G., Perkova, M., Farjadian, S., & Yepiskoposyan, L. (2013). [http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0080673 Complete Mitochondrial DNA Diversity in Iranians]. PloS one, 8(11), e80673.</ref>{{ارجاع دست دوم}}
 
رایج ترینرایج‌ترین رده [[دی‌ان‌ای میتوکندریایی]] در ایران، موسوم به U3b3، محدود به جمعیت هایجمعیت‌های ساکن ایران و قفقاز است، در حالی که زیرخوشه U3b1a با کل ناحیه خاورمیانه مشترک است. <ref name="plosone.org">{{cite web|url=http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0080673|title=Complete Mitochondrial DNA Diversity in Iranians|accessdate=2 January 2015}}</ref>
 
=== مردم گیلان و مازندران ===
پژوهش دیگری که در خصوص جمعیت هایجمعیت‌های مردم [[گیلان|گیلکی]] و [[مازندران]]ی شمال ایران انجام شده است، بررسی [[کروموزوم Y]] نشان می دهد که آنان با مردم [[قفقاز جنوبی]] اشتراک ژنتیکی دارند. نشانه هاینشانه‌های [[زبان شناختی]] شباهت [[زبان مازندرانی]] و [[زبان گیلکی]] با [[زبان هایزبان‌های قفقازی]] نیز مؤید این فرضیه است. اما اما دی‌ان‌ای میتوکندریایی گیلکی و مازندرانی هامازندرانی‌ها مشابه دیگر اقوام ساکن ایران است. سناریوی محتمل آن است که مردانی از ناحیه قفقاز جنوبی به سواحل جنوبی [[دریای خزر]] آمده و با زنانی از جمعیت هایجمعیت‌های ساکن در این ناحیه وصلت کرده اندکرده‌اند.<ref name="sciencedirect.com">{{cite web|url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982206011390|title=''Concomitant Replacement of Language and mtDNA in South Caspian Populations of Iran''|accessdate=4 April 2014}}</ref>
 
=== آذری هاآذری‌ها ===
مطالعات ژنتیکی نشان داده که آذربایجانی‌های قفقاز هم از نظر [[میتوکندری]] [[دی‌ان‌ای]]، که فقط از مادر منتقل می‌شود و هم از نظر [[کروموزوم ایگرگ]]، که فقط از پدر به ارث می‌رسد، به همسایگان جغرافیایی خود یعنی اقوام قفقازی (گویشوران به [[زبان‌های قفقازی]]) شبیه ترند تا به خویشان زبانی خود یعنی [[اقوام ترک‌تبار]] در نقاط دیگر. مطالعات ژنتیکی دیگر در مورد [[ارمنیان|ارمنی‌ها]] قوم همسایه هندواروپایی زبان آذربایجانی‌ها هم نشان داده که شباهت ژنتیکی آن‌ها هم در نسب مادری و هم در نسب پدری به همسایگان قفقازی بیشتر از هم‌زبانان هندواروپایی است. خصوصیات ژنتیکی قفقازی‌ها نیز در مجموع چیزی بین اروپائی‌ها و ساکنان خاورمیانه‌است که نسب مادری شباهت بیشتری را به اروپائی‌ها و نسب پدری شباهت بیشتری را به خاورمیانه‌ای‌ها نشان می‌دهد. این نتایج ایده جابجایی زبانی آذربایجانی‌ها را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که گروه‌های مهاجر آن قدر کوچک بوده‌اند که سهم ژنتیکی آن‌ها در جمعیت فعلی قابل مشاهده نیست.<ref>http://web.archive.org/web/20041030073607/http://www.eva.mpg.de/genetics/pdf/Y-paper.pdf</ref><ref>[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/46833/Azerbaijani "Azerbaijani (people)"] ''Encyclopædia Britannica''</ref><ref name="introduction">''An Introduction to the History of the Turkic Peoples'' by Peter B. Golden. Otto Harrasowitz (1992), {{ISBN|3-447-03274-X|en}}. Retrieved 8 June 2006.</ref><ref name="Americana">»Turkic Peoples", ''Encyclopedia Americana'', volume 27, page 276. Grolier Inc. , New York (1998) ISBN 0-7172-0130-9. Retrieved 8 June 2006.</ref> بر مبنای یک مقاله منتشر شده در سال ۲۰۱۳، که مقایسه‌ای است در مورد ساختار ژنتیکی ۳۵۲ ایرانی، با وجود اینکه تنوع ژنتیکی کل ایرانیان بسیار بالا است، اما [[آذری‌های ایران]] قرابت ژنتیکی نزدیکتری با[[مردم گرجی]] در مقایسه با گروه‌های ایرانی و همچین آذری‌های قفقاز دارند. این مقاله همچنین اشاره می‌کند که آذری‌های ساکن [[جمهوری آذربایجان]] با وجود منشأ مشترک با [[آذری‌های ایران]] نسبت به [[آذری‌های ایران]] شباهت بیشتری به گروه‌های ایرانی دارند و بین فارسی‌زبانان و اهالی ترکیه از یک طرف و[[آذری‌های ایران]] و[[مردم گرجی]] از طرف دیگر قرار می‌گیرند.<ref>Derenko, M. , Malyarchuk, B. , Bahmanimehr, A. , Denisova, G. , Perkova, M. , Farjadian, S. , & Yepiskoposyan, L. (2013). Complete Mitochondrial DNA Diversity in Iranians. PloS one, 8(11), e80673.</ref> باور غالب دانشمندان بر این است که آذربایجانی‌های امروز از نسل [[آلبانیای قفقاز]]<ref>Kobishchanov, Yuri et al. [http://books.google.com/books?id=K4RyAAAAMAAJ&q=azerbaidjanians&dq=azerbaidjanians&lr=&pgis=1 Axum]. Pennsylvania State University Press, 1979; p. 89</ref><ref>[[رونالد گریگور سانی|Ronald G. Suny]]: ''What Happened in Soviet Armenia?'' Middle East Report, No. 153, Islam and the State. (Jul. &nbsp;– Aug. , 1988), pp. 37–40.</ref>
 
* Shen، P; Lavi T، Kivisild T، Chou V، Sengun D، Gefel D، Shpirer I، Woolf E، Hillel J، Feldman MW، Oefner PJ (۲۰۰۴). "Reconstruction of Patrilineages and Matrilineages of Samaritans and Other Israeli Populations From Y-Chromosome and Mitochondrial DNA Sequence Variation." ''Human Mutation'' ۲۴: ۲۴۸-۲۶۰
* Zalloua، P.، Wells، S. (۲۰۰۴) “Who Were the Phoenicians?” ''National Geographic Magazine''، October ۲۰۰۴.
* [//en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_by_populations_of_Near_East جدول تک گروه هاگروه‌ها بر اساس اقوام ساکن خاورمیانه]
 
== پیوند به بیرون ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش