باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏top: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
۱۵ عنصر فلزی از [[اکتینیم]] (با عدد اتمی ۸۹) تا [[لورنسیم]] (با عدد اتمی ۱۰۳) واقع در دورهٔ هفتم [[جدول تناوبی]] را '''اکتینیدها''' می‌گویند. این نام از نام عنصر ''اکتینیم'' گرفته شده‌است. خواص شیمیایی این عناصر شبیه به عنصر [[اکتینیم]] است. همهٔ این عنصرها به جز لورنسیم جزو [[بلوک اف]] هستند. لورنسیم جزو [[بلوک دی]] است اما خواص شیمیایی‌اش مشابه با چهارده‌تای دیگر است. برعکس عنصرهای لانتانید، تنها سه عنصر اول این ردیف (توریم، پروتاکتینیوم و اورانیوم) در طبیعت یافت می‌شوند. از عنصر چهارم این سری به بعد که عنصرهای ترانس اورانیوم نام دارند، در طبیعت یافت نمی‌شوند و همگی رادیواکتیو هستند. در این عنصرها [[ساختارهسته]] نسبت به [[آرایش الکترونی]] از اهمیت کاربردی بیش تریبیشتری برخوردار است. همه اکتینیدها [[هسته ناپایدار|هسته ناپایداری]] دارند، به این علت که ازجمله [[عنصرهای پرتوزا]] به شماربه‌شمار می‌آیند. شاید مشهورترین اکتینید، [[اورانیوم]] باشد که از فروپاشی [[هسته]] آن [[انرژی]] لازم برای تولید برق در [[نیروگاه]]‌ها، زیر دریایی‌ها و [[ناوهای هواپیمابر]] فراهم می‌شود.
 
{| class="wikitable"
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش