تفاوت میان نسخه‌های «اعتراضات میدان تیان‌آن‌من»

ابرابزار ویرایش و تصحیح
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +املا+مرتب (۱۴.۹ core): + رده:رویدادهای آوریل ۱۹۸۹)
(ابرابزار ویرایش و تصحیح)
{{اصلاح ترجمه|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۶}}
{{Infobox civil conflict
|partof=[[Chineseجنبش Democracyمردم‌سالاری Movementدر چین]] inدر 1989۱۹۸۹
|image=<!-- do not add the tank man photo here, it is a violation of Wikipedia's copyright policies. See the photo's own page for details. -->
|caption=تانک‌های [[تایپ ۵۹]] tanks onدر [[Chang'anخیابان Avenueچانگ‌آن]]. "«[[مرد تانکی]]"» isدر visibleپایین inسمت theچپ lowerدیده leftمی‌شود.
|map_type=
|map_caption=
|image=Tiananmen Square, Beijing, China 1988 (1).jpg
|place=Beijingپکن{{سخ}}400۴۰۰ citiesشهر nationwideدر سراسر چین
|coordinates=
|date=April 15, 1989 – June 4, 1989{{سخ}}({{Age in years, months, weeks and days|month1=4|day1=15|year1=1989|month2=6|day2=4|year2=۱۹۸۹}})
|time=
|timezone=
|goals=[[Socialعدالت equalityاجتماعی]], "A، «[[حزب کمونیست چین]] Withoutبدون Corruption",فساد»، [[آزادی رسانه]]، [[آزادی بیان]]
|causes=
* Death ofمرگ [[هو یائوبانگ]]
* [[اصلاحات اقتصادی چین|Economic reform]]
* تورم
* Inflation
* فساد سیاسی
* Political corruption
* Economic [[خویشاوندسالاری]] اقتصادی (especiallyبه‌ویژه در مورد regardingپسران [[جائو تسیانگ]]'s andو [[دنگ ژیائوپینگ]]'s sons)
* موقعیت‌های شغلی
* Career prospects
* [[انقلاب‌های ۱۹۸۹|Social unrest in Eastern Europe]]
* [[اعتراضات ضدآفریقایی نان‌جنیگ]]
* [[Nanjing anti-African protests]]
|concessions=
|result=
* Enforcementاعلام ofحکومت martialنظامی lawدر inبخش‌هایی certainاز areasپکن ofاز Beijing۳ executedژوئن by force from June 3, 1989۱۹۸۹ (declared fromاز {{start date|1989|5|20}} – {{end date|1990|1|10}}, {{Age in years, months, weeks and days|month1=5|day1=20|year1=1989|month2=1|day2=10|year2=۱۹۹۰}})
* بعد از معترضان (به‌ویژه کارگران) و شورشیان با حمله به مأموران [[ارتش آزادی‌بخش خلق]] به روی معترضان آتش گشوده شد و صدها تا هزاران نفر از ساکنان پکن کشته شده، هزاران نفر نیز زخمی گشتند.
* Protesters (mainly workers) and rioters barricading the [[ارتش آزادی‌بخش خلق]] troops and nearby innocent civilians shot by PLA on multiple sites in Beijing and around Tiananmen Square, hundreds to thousands killed, more wounded
* مرگ تعداد نامعلومی از معترضان در میدان تیان‌آنمن در ۳ ژوئن
* Uncertain reports of few and isolated deaths of protestors inside Tiananmen Square
* تعدادی از سربازان در ۴ ژوئن به دست شورشیان کشته‌شدند.
* Few and isolated deaths of soldiers killed by rioters in June 4th after civilians being killed in June 3rd
* رهبران جنبش بعدها زندان یا تبعید شدند
* Protest leaders and pro-democracy activists later exiled or imprisoned
* برخی شورشیان در ماه‌های بعد اعدام شدند
* Some rioters charged with violent crimes were executed in the following months
* اخراج [[جائو تسیانگ]] purged
* ترفیع مقام[[جیانگ زمین]] promoted
* تحریم‌های اقتصادی و نظامی از سوی غرب
* Western economic sanctions and arms embargoes on the PRC
* به تعویق افتادن اصلاحات مالی
* Market reforms delayed
* افزایش کنترل بر مطبوعات
* Media control tightened
* توقف اصلاحات سیاسی
* Political reform halted
|fatalities=۲۴۱–۲٬۶۰۰
|injuries=۷٬۰۰۰–۱۰٬۰۰۰
|methods=[[اعتصاب غذا]]، [[تحصن]]، [[Occupationاشغال (protest)|occupation]]میادین of public squareعمومی
|side1={{Flagicon image|Flag of the Chinese Communist Party.svg|size=23px}} [[حزب کمونیست چین]]{{سخ}}{{Flagicon|China}} [[Government of the People's Republic of China]]{{سخ}}{{Flagicon image|People%27s_Liberation_Army_Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg|size=23px}} [[ارتش آزادی‌بخش خلق]]{{سخ}}[[People's Armed Police]]
|side2=University studentsدانشجوها{{سخ}}Factory workersکارگران{{سخ}}Beijingساکنان residentsپکن{{سخ}}Intellectualsروشن‌فکران{{سخ}}Pro-democracyمعترضان خواهان protestersمردم‌سالاری{{سخ}}Reformistsاصلاح‌طلبان
|leadfigures1=
''محافظه‌کاران''
''hardliners''
* [[دنگ ژیائوپینگ]]
* [[Li Peng]]
* [[Chi Haotian]]
* [[Liu Huaqing]]
''اعتدال‌گرایان''
''moderates''
* [[جائو تسیانگ]]
* [[Hu Qili]]
* [[Xu Qinxian]]
|leadfigures2=
''رهبران دانشجویی''
''student leaders''
* [[Wu'erkaixi]]
* [[Chai Ling]]
* [[Feng Congde]]
* [[Li Lu]]
''روشنفکران''
''intellectuals''
* [[لیو شیائوبو]]
* [[Wang Juntao]]