آژانس حفاظت نیروی پنتاگون: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
جز
(گسترش)
== انتصاب مدیران ۲۰۰۶–۲۰۱۶ ==
در اواخر سال ۲۰۱۶ جاناتان کوفر بعنوان سومین مدیر آژانس حفاظت نیروهای پنتاگون منصوب شد. این انتصاب در حالی بود که استیون ای کلوری مدیر آژانس حفاظت نیروهای پنتاگون، که یک منصب ارشد سرویس اجرایی در دفتر مدیرکل اداری و مدیریت بود، بازنشسته گردید. قبل از آخرین انتصاب او، کالوری بعنوان مدیر اعمال قانون و امنیت در وزارت داخله خدمت می‌کرد. کالوری از دانشگاه مریلند با مدرک لیسانس در رشته مدیریت بازرگانی فارغ‌التحصیل گردید.
در اول می سال ۲۰۰۶، کالوری بعنوان مدیر آژانس حفاظت نیروهای پنتاگون برگزیده شد. وی مسئولیت داشت تا خدمات فراگیری را جهت حفاظت از مردم، امکانات، زیرساخت‌ها و سایر منابع متعلق به محدوده پنتاگون و مایملک وزارت دفاع در منطقه نشنال کاپیتال ارائه دهد. با چنین حیطه عملی، وی اختیارات وزارت دفاع را بر اساس قانون 2674U.S.C نسبت به نیروی حفاظت، امنیت و نیروهای اجرای قانون بکار گرفت. او افسر اصلی ارتباط وزارت دفاع با دولت و مقامات محلی بود و بطور مستقیم با مجموعه‌های وزارت دفاع و سایر قسمت‌ها و آژانس‌های اجرایی در انجام مسئولیت‌ها و وظایف تعیین شده مرادوهمراوده داشت.
تحت هدایت و راهنمایی‌های مدیر سابق استیون کالوری و مدیر فعلی جاناتان کوفر، آژانس حفاظت نیروی پنتاگون، قابلیت‌های تجزیه و تحلیل‌های اطلاعاتی حفاظتی جامعی را فراهم کرده‌است. این، شامل تحلیل‌های مربوط به تحلیل تهدیدات، تحقیق تهدیدات، و سرویس‌های اطلاعات جنایی برای حفاظت از تأسیسات پنتاگون، کارکنان و پرسنل ارشد وزارت دفاع می‌شود. آژانس حفاظت نیروی پنتاگون که در منطقه ناشنال کاپیتال مستقر است با سایر جوامع اجرای قانون و اطلاعاتی فدرال ارتباط دارد و ارزیابی و تحقیق حول تهدیدات برای حفاظت را با جزئیات هدایت می‌کند.