تفاوت میان نسخه‌های «جدل در مورد قرآن‌سوزی»

(تطبیق با منبع)
 
== اقدامات مشابه و متقابل ==
در حالیکه گفتار آتش‌زدن قرآن در فلوریدا باعث بروز خشم و نفرت در میان قشرها وسیعی در ایران و برخی نقاط دیگر در جهان گردید. {{مدرک}} یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی ایران در خرداد ۸۹ اعلام کرده بود که صدها جلد کتب انجیل تحریف شده که از مناطق مرزی به طور قاچاق وارد کشور می‌شد کشف و سوزانده‌شده است،<ref>[http://www.gerdab.ir/fa/news/889/توزيع-گسترده-انجيل-و-تورات-در-کشور توزیع گسترده انجیل و تورات در کشور<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> که سوزاندن این کتب مقدس از طرف مسئولین ایران با هیچ واکنشی روبرو نگردید.
 
این در حالیست که در آفریقای جنوبی گروهی مسلمان سعی در جلوگیری از آتش کشیدن انجیل کرده بودند.<ref>[http://www.voanews.com/english/news/africa/southern/Muslim-Community-Seeks-to-Prevent-Bible-Burning-in-South-Africa-102629699.html Muslim Community Seeks to Prevent Bible Burning in South Africa | Southern Africa | English<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> و در پاکستان نیز، مسلمانانی که سعی در سوزاندن انجیل به تلافی سوزاندن قرآن در فلوریدا نموده بودند دستگیر شدند.<ref>[http://www.christianpost.com/news/muslim-desecrates-bible-in-pakistan-to-avenge-quran-burning-49767/ Muslim Desecrates Bible in Pakistan to 'Avenge' Quran Burning, Christian News<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>