تفاوت میان نسخه‌های «لس آنجلس لیکرز»

| '''۲۲''' || [[الگین بیلور]] || [[پست‌های بسکتبال|فوروارد]] || ۱۹۵۸–۱۹۷۱ || ۱۹۷۷ || '''۴۴''' || [[جری وست]] || [[پست‌های بسکتبال|گارد]] || ۱۹۶۰–۱۹۷۴ || ۱۹۸۰
|-
| '''۲۲''' || [[Slater Martin]] || [[پست‌های بسکتبال|گارد]]|| ۱۹۴۹–۱۹۵۶ || ۱۹۸۲ || '''۵۲''' || [[Jamaalجمال Wilkesویلکس]] || [[پست‌های بسکتبال|فوروارد]] || ۱۹۷۷–۱۹۸۵ || ۲۰۱۲
|-
| '''۲۳''' || [[میچ ریچموند]] || [[پست‌های بسکتبال|گارد]]|| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ || ۲۰۱۴ || '''۷۳''' || [[دنیس رادمن]] || [[پست‌های بسکتبال|فوروارد]]|| ۱۹۹۹ || ۲۰۱۱
| '''۴۴''' || [[جری وست]] || [[پست‌های بسکتبال|گارد]] || ۱۹۶۰–۱۹۷۴ || نوامبر ۱۹، ۱۹۸۳
|-
| '''۵۲''' || [[Jamaalجمال Wilkesویلکس]] || [[پست‌های بسکتبال|فوروارد]] || ۱۹۷۷–۱۹۸۵ || دسامبر ۲۸، ۲۰۱۲
|-
| [[File:Exquisite-microphone.png|40px]] || [[Chick Hearn]] || گوینده || ۱۹۶۱–۲۰۰۲ || دسامبر ۲، ۲۰۰۲
۳۲۱

ویرایش