باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|محل زندگی= کرمانشاه
|پیشه= دبیر فیزیک
|مکتب =آزادیخواه
|مکتب= [[مارکسیسم]]، [[مارکسیسم-لنینیسم]]
|مذهب=شیعه
|نهاد= [[سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران]]
|همسر=
کاربر گمنام