تفاوت میان نسخه‌های «میدان امام حسین (تهران)»

 
== نام‌های پیشین==
ابتدا نام این میدان، «میدان فوزیه» بود. [[فوزیه|فوزیه فؤاد]]، شاه‌دخت مصر و شهبانوی ایران بود. پس از جدایی شاه از فوزیه، میدان به نام دختر مشترک‌شان به‌نام شاه‌دخت [[شهناز پهلوی|شهناز]]، دختر مشترک‌ شاه و فوزیه نام‌گذاری شد.
 
==نگارخانه==