تفاوت میان نسخه‌های «میدان امام حسین (تهران)»

جز
 
== نام‌های پیشین==
ابتدا این میدان به نام [[فوزیه|فوزیه فؤاد]]، شاه‌دخت مصر و شهبانوی ایران نام‌گذاری شده بود. پس از جدایی شاه ازو فوزیه، میدان به نام شاه‌دخت [[شهناز پهلوی|شهناز]]، دختر مشترک‌ شاه و فوزیه نام‌گذاری شد.
 
==نگارخانه==