باز کردن منو اصلی

تغییرات

چه خبر است؟ استاد دکتر
| پیش از =}}
 
'''مُفلِس کیمیافروش''' با عنوان فرعی ''نقد و تحیلتحلیل شعر [[انوری]]'' اثر استاد دکتر [[محمدرضا شفیعی کدکنی]] است که به نقد و تحلیل شعر [[انوری]] می‌پردازد.<ref name="ketab.org.ir">سایت خانهٔ کتاب [http://www.ketab.org.ir/bookview.aspx?bookid=90190 مُفلِس کیمیافروش، تألیف محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، چاپ اوّل، ۱۳۷۲]</ref> عنوان کتاب برگرفته از یکی از اشعار انوری است: «در زوایای رستهٔ معنی / مفلس کیمیافروش منم».<ref>[http://www.vajehyab.com/dehkhoda/مفلس لغت‌نامه دهخدا]</ref>
 
== ساختار و درون‌مایه کتاب ==
این کتاب یک مقدمهٔ ۱۲۲ صفحه‌ای دارد و پس از آن گزیده‌ای از قصاید، قطعه‌ها، غزل‌ها و رباعیات [[انوری]] آورده شده‌است. این گزیده با تعلیقات و توضیحات سودمندی همراه‌است.
 
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی دربارهٔ این کتاب می‌گوید: «مخاطبان این مجموعه، جوانان‌اند و همهٔ کسانی که مراجعه به دیوان پُرحجم و دوجلدی [[انوری]]، بدیشان اجازه نمی‌دهد که در میان انبوهِ آن مدایح، شعرهای درخشان و برجسته‌ای را بیابند که [[انوری]] را، در نظر گروهی، در طول قرون، یکی از ''سه تن پیامبرانِ شعر فارسی'' و در کنارِ [[سعدی]] و [[فردوسی]] قرار داده‌است.»<ref>کتاب مفلس کیمیافروش، تألیف محمدرضا شفیعی کدکنی، صفحهٔ ۹</ref>
 
وی همچنین یادآور می‌شود که: «ملاک انتخاب همان سلیقه و ذوقی است که هرگز ادّعای آن را نداشته‌ام و در توضیحات هم اصلاً مجالی برای فضل‌فروشی نمی‌خواهم ظهور کند. سعی خواهم کرد، فهم هر شعر را از ساده‌ترین راه برای خوانندگان امکان‌پذیر کنم.»