باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [[شمس لنگرودی]] شاعر بلندآوازه
* [[علی میرفطروس]]
* مهندس [[امین رزاقی لنگرودی]] فارغ التحصیل [[دانشگاه تهران]] دانشکده فنی فومن و صاحب مقالات
* [[مهدی هاشمی (بازیگر)|مهدی هاشمی]] بازیگر سینمای ایران
* [[ناصر هاشمی]] بازیگر سینمای ایران
۳

ویرایش