تفاوت میان نسخه‌های «تقسیم‌بندی سه‌گانه اعصار»

بدون خلاصه ویرایش
جز (جایگزینی الگوی خرد با موضوع-خرد جهت تخصصی کردن الگوی خرد با ویرایشگر خودکار فارسی)
{{تقسیم‌بندی سه‌گانه اعصار}}
'''تقسیم‌بندی سه‌گانه اعصار'''، تقسیم‌بندی دوران پیش‌ازتاریخ به سه عصر پی‌درپی سنگ و مفرغ و آهن است بر مبنای مادهٔ اصلی ماندگاری که برای ابزارسازی در هریک از این سه عصر به کار می‌رفتهگرفته استشده‌است. به آن، توالی سه‌گانهٔ اعصار نیز گفته‌اند.
 
این اعصار این‌گونه نامگذاری شده‌اند: