تفاوت میان نسخه‌های «جنبش هنری»

جز
اصلاح پیوند جنبش حجم گرایی.
جز (اصلاح پیوند جنبش حجم گرایی.)
* [[بروکه]] (Brücke) آلمان: ۱۹۰۵–۱۹۱۳
* [[فراانگاشت|فَرااِنگاشت]] (Transpressionism) کانادا: ۱۹۹۶
* [[کوبیسم|حجم‌گرایی]] (Cubism) فرانسه: ۱۹۰۷–۱۹۱۴
** [[ارفیسم|اُرفیسم]] (Orphisme) فرانسه: ۱۹۱۰–۱۹۱۳
* [[والاگرایی]] (Suprematism) روسیه :۱۹۱۳
۱

ویرایش