تفاوت میان نسخه‌های «افسر (ارتش)»

جز
{{منبع|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۲}}
در نیروهای مسلح ایران به درجه [[ستوان سوم]] تا [[سرهنگ]] تمام درجهٔ افسری می گویندمی‌گویند و با پیشوند جناب خطاب قرار می دهندمی‌دهند. به کسی که دارای یکی از این درجه‌ها باشد افسر می گویندمی‌گویند. این عنوان در دورهٔ [[رضاشاه|رضا شاه پهلوی]] از روی واژهٔ «افسر» در زبان فارسی به معنی «تاج» برای معادل واژهٔ officer در انگلیسی ساخته شد.
 
درجه‌های افسری در نیروهای مسلح ایران (به غیر از نیروی دریایی) به ترتیب از بالاترین درجه تا پایین ترینپایین‌ترین درجه عبارتند از:
* [[سرهنگ]]
* [[سرهنگ دوم]]
* [[ستوان سوم]]
 
درجه‌های افسری در نیروی دریایی ایران به ترتیب از بالاترین درجه تا پایین ترینپایین‌ترین درجه عبارتند از:
* [[ناخدا]] یکم
* ناخدا دوم
۴۹٬۷۹۷

ویرایش