تفاوت میان نسخه‌های «تیم بلیک نلسون»

جز
[[رده:اهالی تالسا]]
[[رده:بازیگران آمریکایی یهودی‌تبار]]
[[رده:بازیگران تلویزیون مرد تلویزیونی اهل ایالات متحده آمریکا]]
[[رده:بازیگران تلویزیونی اهل ایالات متحده آمریکا]]
[[رده:بازیگران تئاتر اهل ایالات متحده آمریکا]]