تفاوت میان نسخه‌های «میکلوش هورتی»

جز
[[رده:دریافت‌کنندگان صلیب آهنین (۱۹۱۴) درجه یک]]
[[رده:دریافت‌کنندگان صلیب شوالیه]]
[[رده:دور از وطن‌ها در پرتغالوطن‌های اهل مجارستان در پرتغال]]
[[رده:دیپلمات‌های اهل اتریش-مجارستان]]
[[رده:دیکتاتوری نظامی]]