کمال‌الدین اسماعیل: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (←‏پیوند به بیرون: ویرایش و تصحیح (جزئی))
 
== زندگی شاعر ==
[[جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی]] چهار فرزند و بقولی دو پسر داشت که خلاق‌المعانی سرآمد همه آنان و فرزند راستین پدر در [[شعر]] و شاعری گردید. علت اشتهار او را به خلاق‌المعانی، آن دانسته‌اند که در شعر او معانی باریک نهفته استنهفته‌است که بعد از چند نوبت که مطالعه کنند ظاهر می‌شود. وی نیز مانند پدر روزگار را در مدح اکابر [[اصفهان]] و شاهان معاصر خود گذرانیده بود. از جمله ممدوحان او یکی رکن‌الدین مسعود از آل صاعد اصفهان است. دیگر از ممدوحان مشهور وی پسر [[محمد خوارزمشاه]] است. دیگر از ممدوحان مشهور کمال‌الدین اسماعیل، حسام‌الدین اردشیر پادشاه باوندی [[مازندران]] و اتابک سعد بن زنگی هستند. کمال‌الدین اسماعیل دوره وحشتناک حمله [[مغول]] را به تمامی درک کرده و به چشم خویش قتل‌عام [[مغول]] را به سال ۶۳۳ هجری قمری در [[اصفهان]] دید و در آن باب چنین گفت:
 
{{شعر|نستعلیق}}
{{ب|کس نیست که تا بر وطن خود گرید|بر حال تباه مردم بد گرید}}
{{ب|دی بر سر مرده‌ای دوصد شیون بود|امروز یکی نیست که بر صد گرید}}
{{پایان شعر}}
 
کمال‌الدین اسماعیل دو سال بعد از حمله [[مغول]] یعنی به سال ۶۳۵ هجری قمری به دست مغولی به قتل رسید.
 
== سبک هنری ==
کمال‌الدین اسماعیل به استادی و مهارت درآوردن معانی دقیق شهرت وافردارد؛ و اعتقاد ناقدان سخن بدو تا حدی بود که او را بر پدرش ترجیح نهاده و خلاق‌المعانی لقب داده‌اند. وی علاوه بر باریک‌اندیشی و دقت در خلق معانی در التزامات دشوار و تقید به آوردن ردیف‌های مشکل نیز شهرت دارد، چنان کهچنان‌که بعضی از قصاید او را که به این التزامات و قیود سروده شده بعد از وی جواب نتوانستند گفت.
 
کمال الدین اسماعیل شاعری بسیار دانا و نغزگو و باهوش بود و چنان در ریختن معانی مستتر در شعر مهارت داشت که به خلاق المعانی اشتهار یافت. از ویژگی‌های شعر او معانی دقیق و ظریف مضمر و پنهان است که باید چند نوبت مطالعه و دقت نمود تا آنها را دریافت. او شاعری مداح بود ولی در لابلای مدایح نکات حکمی و زیبایی قرار می‌داد که سرایش او را بارها زیبا و زیباتر می‌نمود.
 
== نمونه شعر ==
 
{{شعر|نستعلیق}}
{{ب|رسول [[مرگ]] به ناگه به من رسید فراز|که کوس کوچ فروکوفتند کار بساز}}
{{ب|کمان پشت دوتا چون به زه درآوردی|ز خویش ناوک دلدوز حرص دور انداز}}
{{ب|تبارک‌الله از آن میل من به روی نکو|تبارک‌الله از آن قصد من به زلف دراز}}
{{ب|کنون چه گیسوی مشکین مرا چه [[مار]] سیاه|کنون چه شعله آتش مرا چه شمع طراز}}
{{ب|دریغ جان گرامی که رفت در سر تن|دریغ روز جوانی که رفت در تک و تاز}}
{{ب|دریغ دیده که برهم نهاد می‌باید|کنون که چشم به کار زمانه کردم باز}}
{{ب|دریغ و غم که پس از شصت و اند سال ز عمر|به ناگهان به سفر می‌روم نه برگ و نه ساز}}
{{ب|به صدهزار زبان گفت در رخم پیری|که این نه جای قرار است خیز واپرداز}}
{{ب|برون ز کنج قناعت منه تو پای طلب|که مرغ خانگی ایمن بود ز چنگل [[باز]]}}
{{پایان شعر}}
 
== کمال‌الدین در ادبیات عثمانی ==
کمال‌الدین اسماعیل در ادبیات [[ترکی عثمانی]] به‌خوبی شناخته‌شده استشناخته‌شده‌است. در ادبیات [[عثمانی]] که کاملاً تحت تاثیرتأثیر ادب فارسی بود از کمال الگوی بسیار مناسبی برداشت کرده بودند. در شعر [[عثمانی]] هم حتی بارها نام او آمده‌است. مثلاً [[نفعی]] شاعر دربار [[عثمانی]] از او چنین یاد کرده‌است:
* Harfidir mecmu'a-i esrar-i divan-i Kemal
* noktasidir muhr-e dag-i derun-i Enveri
* [https://ganjoor.net/kamal/ دیوان کمال‌الدین اسماعیل] در وبگاه [[گنجور]]
 
{{ویکی‌گفتاورد با عنوان|کمال‌الدین اسماعیل}}
{{ویکی‌نبشته}}
{{ادبیات فارسی}}