تفاوت میان نسخه‌های «خاندان قوام شیرازی»

بدون خلاصه ویرایش
* نام خانوادگی '''صاحب دیوانی'''، که فرزندان صاحب دیوان هستند که در شیراز ساکن بود.<ref> Modern Iran Dialectics, By Michael E. Bonine Nikki R. Keddie, SUNY Press, 1981, page 293.</ref>
 
خاندان قوام با سفارت بریتانیا و دولت انگلستان رابطه بسیار خوبی داشتند و در بسیاری مواقع به عنوان رابط بین دولت ایران و دولت بریتانیا بودند. در قرن نوزدهم دولت مرکزی ایران دارای قدرت زیادی در منطقه فارس نبود و ارتش خمسه که توسط قوامها ایجاد شده بود در آن منطقه منافع قوامها و بریتانیا را حفاظت میکرد. در این زمان درگیریهای بسیاری بین ایل قشقایی و قوامها درگرفت.<ref> Modern Iran Dialectics, By Michael E. Bonine Nikki R. Keddie, SUNY Press, 1981, page 293.</ref>
 
== مشاهیر ==