تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:اجماع»

 
=== سطوح مختلف اجماع ===
اجماع بین تعداد محدودی کاربر در یک زمان و مکان مشخص، نمی‌تواند ناقض اجماع بزرگتری باشد که توسط اجتماع ویکی‌پدیا به دست آمده باشداست. برای مثل،مثال، اعضای یک ویکی‌پروژه نمی‌توانند تصمیم بگیرند که یک سیاست یا رهنمود به صفحه‌های آن ویکی‌پروژه نباید اعمال شود، مگر آن که بتوانند در سطح وسیع‌تری اجتماع ویکی‌پدیا را از این تصمیمشان آگاه و موافقتشان را جلب کنند. [[رده:انشاهای مکمل ویکی‌پدیا|انشاهای مکمل ویکی‌پدیا]] و [[ویکی‌پدیا:مستندسازی الگوها|مستندات الگوها]] توسط سازوکاری که اجتماع برای تصویب سیاست‌ها و رهنمودها استفاده می‌کند مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند، در نتیجه محتوایشان صرفاً جنبهٔ یک [[ویکی‌پدیا:انشا|انشا]] را دارد و نه بیشتر.
 
در ویکی‌پدیا برای تغییر سیاست‌ها و رهنمودها، استانداردهایی رعایت می‌شود. اجماعی که برای تغییر سیاست‌ها و رهنمودها به کار گرفته می‌شود باید از درجه بالایی از پایداری و یکپارچگی برخوردار باشد. از همین روست که تغییرات گسترده در سیاست‌ها معمولاً اول در صفحهٔ بحث طرح می‌شوند تا مورد نقد قرار بگیرند و بعد از حصول اجماع وارد سیاست یا رهنمود شوند. تغییرات در سیاست‌ها بهتر است که تدریجی و با احتیاط صورت بگیرند و در موردشان از ویرایشگران دیگر نظرخواهی و جلب موافقت گردد.