تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:اجماع»

←‏مخاطرات و اشتباهات اجماع‌آفرینی: گرته‌برداری: نسبت دادن فعل «توانستن» به نهاد غیرجاندار
(←‏اجماع یا رأی اکثریت: در ویکی انگلیسی نیست. هست؟)
(←‏مخاطرات و اشتباهات اجماع‌آفرینی: گرته‌برداری: نسبت دادن فعل «توانستن» به نهاد غیرجاندار)
هنگامی که کاربران سعی می‌کنند اجماع ایجاد کنند ارتکاب این اشباهات رایج است:
{{میانبر|وپ:اجماع درون ویکی}}
* {{لنگر|اجماع درون ویکی}} '''مباحثات برون ویکی.''' مباحثات در سایت‌های دیگر، فوروم‌های اینترنتی، [[آی‌آرسی]]، به وسیلهٔ ایمیل، یا به انحای دیگر خارج از پروژه عموماً نهی می‌گردد و هنگام تعیین اجماع درون ویکی نادیده گرفته می‌شود. در برخی موارد چنان ارتباطات برون ویکی ممکن است شک و بی‌اعتمادی ایجاد کند. بیشتر مباحثاتمباحث مرتبط با ویکیپدیاویکی‌پدیا باید در ویکیپدیا،خود جاییویکی‌پدیا کهانجام بتواندشود توسطتا همهٔ شرکتشرکت‌کنندگان کنندگانبتوانند مشاهدهآن شودرا انجاممشاهده شودکنند.
* '''[[ویکی‌پدیا:جارزنی|جارزنی]] و سوء استفاده از [[ویکی‌پدیا:حساب زاپاس|حساب‌های زاپاس و همزاد]].''' هرگونه تلاش برای جمع‌آوری شرکت کنندگان به یک بحث در جامعه که منجر به جهت گیری بحث شود غیرقابل قبول است. با این که [[ویکی‌پدیا:جارزنی|اشکالی ندارد]] {{---}} و حتی تشویق می‌شود {{---}} که برای به دست آوردن نقطه نظرات و استدلال‌های جدید افراد به بحث دعوت شوند، [[ویکی‌پدیا:جارزنی|قابل قبول نیست]] که فقط افرادی دعوت شوند که نسبت به یک دیدگاه خاص نظر موافق دارند، یا افراد به نحوی دعوت شوند که نظر دعوت‌کننده را در آن خصوص تقویت کند. استفاده از حساب‌های جایگزین (زاپاس) برای اثرگذاری بر اجماع مطلقاً ممنوع است. پیام‌های بیطرفانهٔ آموزنده به تابلوهای اعلانات، ویکی پروژه‌ها یا کاربران ویکیپدیا مجاز است؛ ولی اقداماتی که می‌تواند به طرز معقولی به عنوان تلاش برای ''پر کردن صندوق رأی'' تعبیر شود یا به هر نحو فرایند اجماع آفرینی را تضعیف کند ویرایش اخلالگرانه تلقی می‌شود.
{{میانبر|وپ:اشکال‌تراشی}}