تفاوت میان نسخه‌های «موسیقی جنوب ایران»

بدون خلاصه ویرایش
[[موسیقی]] جنوبی ایران ملهم از طبيعت تفتيده و گرم اين منطقه ، سرشار از شور و نیرو و حرارت است.
آن چه بيش از همه برای بررسی موسيقی هرمزگان دارای اهميت به نظر می رسد، ترکيب جمعيتی اين منطقه است . در اين منطقه به جز ساکنان محلی، تیره‌های ديگری از جمله مهاجرين بسيار قديمی آفريقايی نيز زندگی می کنند . موسيقی كرانه‌های جنوب ايران ، به باور برخی از شناسندگان، با موسيقی بوميان آفريقايی پيوندی ژرف و ريشه دار يافته است .
موسيقی به صورتهای گوناگون در هرمزگان اجرا می شود .:
 
* [[بندری]]
*[[سبالو]]
*[[یزله]]
۱۴۹٬۸۱۸

ویرایش