باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱۵۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
{{اصول فقه}}
{{اسلام}}
«'''مجتهد'''» برگرفته از «اجتهاد» (به معنای تلاش و کوشش)<ref>شب خیز، محمد رضا، اصول فقه دانشگاهی، نشر لقاء، قم - ایران، اول، 1392 ه‍. ش.</ref> است. امادر مقصوداصطلاح ازاسلامی، آن'''مجتهد''' دریا اصطلاحفقیه اسلامی،به بذلفردی جهدگفته ومی‌شود کوششکه در [[علم فقه]] برایتوانایی دریافتناستنباط احکام شرعی فرعی را از منابع فقهمعتبر اسلامیداشته استباشد. منابعیا [[فقهبه اسلامی]]عبارت عبارتنددیگر، کسی که می کوشد تا احکام شرعی را از: منابع فقهی اسلام، یعنی [[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع (فقه)|اجماع]] بیاموزد.{{سخ}}
البته جمعی از فقهای شیعه اجماع را از این مجموعه استثناء کرده و منابع فقه شیعه را تنها شامل [[قرآن]]، [[سنت]] و [[عقل]] می‌دانند. عمده این افراد اخباری‌های شیعه هستند که بزرگانی مانند شیخ [[حر عاملی]] از این دسته‌اند. البته جمعی از فقهای اصولی مانند [[محمدابراهیم جناتی]] و [[علی ریاحی نبی]] نیز اجماع را به کل حجت نمی‌دانند.