تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی یونان»

جز
ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +مرتب (۱۴.۹ core): + ۵ رده
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +مرتب (۱۴.۹ core): + ۵ رده)
[[رده:ایالت‌ها و قلمروهای منحل‌شده در ۱۹۲۴ (میلادی)]]
[[رده:ایالت‌ها و قلمروهای منحل‌شده در ۱۹۴۱ (میلادی)]]
[[رده:ایالت‌ها و قلمروهای منحل‌شده در ۱۹۶۷ (میلادی)]]
[[رده:ایالت‌ها و قلمروهای منحل‌شده در ۱۹۷۳ (میلادی)]]
[[رده:ایالت‌ها و قلمروهای منحل‌شده در ۱۹۷۴ (میلادی)]]
[[رده:پادشاهی‌های سابق]]
[[رده:پادشاهی‌های گذشته در اروپا]]
[[رده:تاریخ یونان (۱۹۰۹-۱۸۶۳)]]
[[رده:تاریخ یونان (۴۱-۱۹۲۴)]]
[[رده:تاریخ یونان (۶۲-۱۸۳۲)]]
[[رده:تاریخ یونان (۷۴-۱۹۴۹)]]
[[رده:کشورهای سابق عضو سازمان ملل متحد]]
[[رده:کشورهای قدیم در بالکان]]
۵۷۷٬۴۵۰

ویرایش