تفاوت میان نسخه‌های «امپراتوری ضربه می‌زند»

جز
[[رده:فیلم‌های فاکس قرن بیستم]]
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری‌شده در انگلستان]]
[[رده:فیلم‌های فیلمبرداری شدهفیلم‌برداری‌شده در کالیفرنیا]]
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری شده در نروژ]]
[[رده:فیلم‌های لوکاس فیلم]]