تفاوت میان نسخه‌های «گل‌های پرپر»

جز
[[رده:فیلم‌های درباره بحران میانسالی]]
[[رده:فیلم‌های فوکوس فیچرز]]
[[رده:فیلم‌های فیلمبرداری شدهفیلم‌برداری‌شده در نیوجرسی]]
[[رده:فیلم‌های فیلمبرداری شده در نیویورک‌سیتی]]
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری‌شده در نیویورک (ایالت)]]