تفاوت میان نسخه‌های «غلظت»

۱ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
جز
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: ازسیلسیوم⟸از سیلسیوم)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
== تغییرات غلظت ==
بطور کلی غلظت چه با تغییر فشار و چه دما می‌تواند تغییر کند. افزایش فشار همواره غلظت ماده را زیاد می‌کند. افزایش دما عموما غلظت را کاهش می‌دهد اما قابل توجه است که برخی استثناها دراین خصوص وجود دارد. برای مثال غلظت آب دربین دمای ۰تا۴درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد درست مانند رفتاری که ازسیلسیوماز سیلسیوم در دماهای پایین مشاهده شده‌است. تاثیر فشار و دما بر روی غلظت مایعات و جامدات کم است. قابلیت فشردگی مایع یا جامد (۱۰−6) bar−۱ است. این بدان معناست که در حدود ۱۰هزار مرتبه فشار اتمسفر برای کاهش حجم یک ماده به اندازه یک درصد لازم است. (هم چنین فشار حدود هزار برای شن و خاک رس نیاز است.
در مقابل غلظت گازها بطور قوی تحت تأثیر فشار است. غلظت یک گاز ایده‌آل طبق فرمول : <math>
\rho = \frac {MP}{RT}, \,