تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان جلفا»

به نسخهٔ 22565323 ویرایش Oldmagina برگردانده شد: مدرک؟. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(به نسخهٔ 22565323 ویرایش Oldmagina برگردانده شد: مدرک؟. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
|میانگین‌بارش‌سالانه=
|شمارروزهای‌یخبندان=
|فرماندار=داود احمدیگرشاسبی
|پیش‌شماره=۰۴۱
|وب‌گاه=