تفاوت میان نسخه‌های «شب‌های روشن (فیلم ۱۹۸۵)»

جز
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری‌شده در اتریش]]
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری‌شده در انگلستان]]
[[رده:فیلم‌های فیلمبرداری شدهفیلم‌برداری‌شده در پادشاهی متحدهبریتانیا]]
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری‌شده در لندن]]
[[رده:فیلم‌های فیلمبرداری‌شده در آرگایل و بوت]]