تفاوت میان نسخه‌های «شب‌های روشن (فیلم ۱۹۸۵)»

جز
[[رده:فیلم‌های فیلمبرداری‌شده در آرگایل و بوت]]
[[رده:فیلم‌های فیلمبرداری‌شده در بریستول]]
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری شدهفیلم‌برداری‌شده در پرتغال]]
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری شده در روسیه]]
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری شده در فنلاند]]