تفاوت میان نسخه‌های «آنچه ما نیاز داریم عشق است»

جز
[[رده:فیلم‌های فرانسوی مرتبط با دگرباشی جنسی]]
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری‌شده در ایتالیا]]
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری شدهفیلم‌برداری‌شده در دانمارک]]
[[رده:فیلم‌های کمدی ایتالیا]]
[[رده:فیلم‌های کمدی دانمارک]]