تفاوت میان نسخه‌های «کریم امامی»

جز
(تصحیح + افزودن بر کتابشناسی)
== فهرست آثار کریم امامی ==
=== تألیف‌ ===
* {{یادکرد کتاب|عنوان=از پ‍س‍ت‌ و ب‍ل‍ن‍د ت‍رج‍م‍ه‌: ه‍ف‍ت‌ م‍ق‍ال‍ه‌|نام خانوادگی=امامی|نام=کریم|ناشر=زمینه|سال=۱۳۷۲|شابک=‬‏‫‬‭‎964-448-299-9‬|مکان=تهران|صفحات=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=‏‫فرهنگ معاصر کیمیا فارسی - انگلیسی|نام خانوادگی=امامی|نام=کریم|ناشر=[[فرهنگ معاصر]]|سال=۱۳۸۵|شابک=964-8637-39-3‮|مکان=تهران|صفحات=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=ک‍ت‍اب‌ ام‍روز: چ‍ن‍د گ‍ف‍ت‍ار در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر|نام خانوادگی=امامی|نام=کریم|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=تهران|صفحات=۶۸ صفحه}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان= گال...گال...گالری‏‫: ‏‫مروری بر رویدادهای هنرهای تجسمی ایران دهه ۱۳۴۰‬‬|نام خانوادگی=امامی|نام=کریم|ناشر=نیلوفر|سال=۱۳۹۵|شابک=978-964-448-673-9‬|مکان=تهران|صفحات=۲۴۰ صفحه}}
 
=== ترجمه‌ ===